Premis 2022

Nit de les Telecomunicacions Valencianes


24a Edició

Volem donar suport a les telecomunicacions a la Comunitat Valenciana ressaltant els èxits d'aquelles persones, empreses o administracions que considerem més rellevants en el 2022

Per això, proposem els sis premis següents. Cadascú, en la seua modalitat, contribuirà a reflectir els treballs, projectes i accions que més han destacat al nostre sector, i més han aportat socialment.

Millor TFM/TFG a Enginyeria de Telecomunicació

Es premiarà el millor Treball Fi de Grau o Màster dEnginyeria de Telecomunicació dels presentats durant el curs acadèmic passat. Es valorarà el seu interès industrial, la possibilitat de materialització, les innovacions que pugui aportar al sector, resultats econòmics o beneficis de caràcter social. És requisit indispensable per presentar-se al premi ser associat i col·legiat.


Empresa rellevant

Es guardonarà aquella empresa que haja propiciat, mitjançant les seues actuacions i projectes, una dinamització i impuls del sector de les telecomunicacions a la Comunitat Valenciana, valorant-se especialment l'aportació al creixement i desenvolupament empresarial, industrial i/o social de la nostra regió.


Adm. Pública o Organització sense ànim de lucre impulsora de les TIC

Es guardonarà la institució pública o organització sense ànim de lucre, l'actuació dels quals haja sigut més rellevant per facilitar l'accés a la Societat de la Informació, bé impulsant l'ús de les TIC entre els ciutadans o bé proporcionant serveis TIC a estes.

Persona destacada del sector

Es distingirà l'enginyer/a de telecomunicació que haja destacat a la implantació i/o divulgació de les telecomunicacions. Este premi està destinat a reconèixer executius, acadèmics, empresaris, càrrecs públics, etc.


Empresa Jove / Emprenedor

Es guardonarà aquell emprenedor o empresa jove (de menys de quatre anys) del sector de les telecomunicacions i tecnologies digitals que destaque per la seua trajectòria i projecció a curt/mig termini.


Teleco Honoris Causa

Este premi té per objecte distingir una personalitat a nivell nacional, que sense ser Enginyer de Telecomunicació, haja destacat en la seua trajectòria professional per la promoció de l'Enginyeria de Telecomunicació. Serà elegit directament per la Taula Organitzadora dels Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes.


Candidatures

Està oberta la presentació de candidatures per a la present edició

El jurat dels premis serà presidit pel director general d'Avanç per a la Societat Digital de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; el regidor d'Agenda digital i administració electrònica de l'Ajuntament de València, i el director de l'Escola Tècnica Superior dEnginyeria de Telecomunicació de la UPV. Els presidents disposaran de vot particular de qualitat.

Qui pot proposar un candidat o una candidata?

Les propostes per als premis podran ser realitzades per qualsevol dels ens que participen a l'acte: administració, empreses, altres associacions professionals o empresarials, professionals del sector, etc.

On es reben les propostes als premis?

Has d'enviar la teua proposta al COITV/AVIT per email a [email protected] , especificant "Premis de les Telecomunicacions i Sociedad de la Informació"

Quines dades necessite incloure a la proposta?

El contingut mínim requerit és:
– Candidatura/Premi al qual opta
– Candidatura proposada
– Grup o entitat que proposa
– Descripció resumida dels motius que fonamenten la candidatura
– Documentació o materials complementaris adjunts que validen i/o -reforcen els motius

Quina és la data límit per presentar-la?

Les propostes seran admeses per correu electrònic fins al dia 6 de maig de 2022 abans de les 14:00 h.

Quan es publica la decisió del jurat?

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública al transcurs del sopar de gala de la Nit de les Telecomunicacions Valencianes a L´Hemisfèric. Els premis podran ser declarats deserts. La participació als premis implica l'acceptació d'estes bases.

/* ]]> */