Premis 2021

23ª Edició

Millor TFM / TFG

Es premiarà els millors Treballs Fi de Màster i Fi de Grau d'Enginyeria de Telecomunicació dels presentats durant el passat curs acadèmic. Es valorarà el seu interés industrial, possibilitat de materialització, innovacions que puga aportar al sector, resultats econòmics o beneficis de caràcter social. És requisit indispensable per a presentar-se al premi ser associat i col·legiat.

Persona destacada del sector

Es distingirà a l'enginyer/a de telecomunicació que s'haja destacat en la implantació i/o divulgació de les telecomunicacions. Aquest premi està destinat a reconéixer a executius, acadèmics, empresaris, càrrecs públics, etc.

Empresa rellevant

Es guardonarà aquella empresa que haja propiciat, mitjançant les seues actuacions i projectes, una dinamització i impuls del sector de les telecomunicacions en la Comunitat Valenciana, valorant-se especialmente l'aportació al creixement i desenvolupament empresarial, industrial i/o social de la nostra regió.

Empresa jove / Emprenedor

Es guardonarà aquell emprenedor o empresa jove (de menys de quatre anys) del sector de les telecomunicacions i tecnologies digitals que destaque per la seua trajectòria i projecció a curt/mitjà termini.

ADM. PÚBLICA O ORGANITZACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE IMPULSORA DE LES TIC

Es guardonarà a la institució pública o organització sense ànim de lucre, l'actuació de la qual haja sigut més rellevant a fi de facilitar l'accés a la Societat de la Informació, bé impulsant l'ús de les TIC entre els ciutadans bé proporcionant serveis TIC a aquests.

Teleco Honoris Causa

Aquest premi té per objecte distingir a una personalitat en l'àmbit nacional, que sense ser Enginyer de Telecomunicació, s'haja destacat en la seua trajectòria professional per la promoció de l'Enginyeria de Telecomunicació. Serà triat directament per la Mesa Organitzadora dels Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes.

Candidatures

Està oberta la presentació de candidatures per a la present edició.

Jurat

El jurat dels premis serà presidit pel Sr. Juan Ignacio Torregrosa, Director General para el Avance de la Sociedad Digital, i els membres seleccionats per la Mesa organitzadora de la XXI edició dels Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes, persones de prestigi relacionades amb el sector i les propostes de les empreses patrocinadores.

Qui pot proposar un candidat/a?

Les propostes per als premis podran ser realitzades per qualsevol dels ens que participen en l'acte: administració, empreses, altres associacions professionals o empresarials, professionals del sector, etc.

On es reben les propostes?

Has d'enviar la teua proposta al COETCV/AVET, per correu postal o email, especificant “Premis de les Telecomunicacions i Societat de la Informació”

Av. Jacinto Benavente 12, 1º-B
46005 Valencia
Tel 963 509 494
Fax. 963 950 382
e.mail: [email protected]

Quines dades necessite incloure?

El contingut mínim requerit és:

  • Candidatura/Premi al qual opta
  • Candidatura proposada
  • Grup o entitat que proposa
  • Descripció resumida dels motius que fonamenten la candidatura
  • Documentació o materials complementaris adjunts que validen i/o reforcen els motius

Quina és la data límit per a presentar-la?

Les propostes seran admeses fins al dia 1 d'octubre de 2021 abans de les 14:00h, per email o correu postal.

Quan es publica la decisió del jurat?

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública en el transcurs de l'esdeveniment de la Nit de les Telecomunicacions Valencianes 2021, que tindrà lloc el dia 15 d'octubre de 2021. Els premis podran ser declarats deserts. La participació en els premis implica l'acceptació d'aquestes bases.

23 Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes. Telecomunicacions per als ODS