Premis 2020

22ª Edició

Millor TFM

Es premiarà el millor Treball Fi de Màster d'Enginyeria de Telecomunicació dels presentats durant el passat curs acadèmic. Es valorarà el seu interés industrial, possibilitat de materialització, innovacions que puga aportar al sector, resultats econòmics o beneficis de caràcter social. És requisit indispensable per a presentar-se al premi ser associat i col·legiat.

Persona destacada del sector

Es distingirà a l'enginyer/a de telecomunicació que s'haja destacat en la implantació i/o divulgació de les telecomunicacions. Aquest premi està destinat a reconéixer a executius, acadèmics, empresaris, càrrecs públics, etc.

Empresa rellevant

Es guardonarà aquella empresa que haja propiciat, mitjançant les seues actuacions i projectes, una dinamització i impuls del sector de les telecomunicacions en la Comunitat Valenciana, valorant-se especialmente l'aportació al creixement i desenvolupament empresarial, industrial i/o social de la nostra regió.

Empresa jove / Emprenedor

Es guardonarà aquell emprenedor o empresa jove (de menys de quatre anys) del sector de les telecomunicacions i tecnologies digitals que destaque per la seua trajectòria i projecció a curt/mitjà termini.

ADM. PÚBLICA O ORGANITZACIÓ SENSE ÀNIM DE LUCRE IMPULSORA DE LES TIC

Es guardonarà a la institució pública o organització sense ànim de lucre, l'actuació de la qual haja sigut més rellevant a fi de facilitar l'accés a la Societat de la Informació, bé impulsant l'ús de les TIC entre els ciutadans bé proporcionant serveis TIC a aquests.

Teleco Honoris Causa

Aquest premi té per objecte distingir a una personalitat en l'àmbit nacional, que sense ser Enginyer de Telecomunicació, s'haja destacat en la seua trajectòria professional per la promoció de l'Enginyeria de Telecomunicació. Serà triat directament per la Mesa Organitzadora dels Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes.

22 Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes. Seguretat en la societat hiperconnectada