Premis 2023

Nit de les Telecomunicacions Valencianes


25a Edició

Volem donar suport a les telecomunicacions a la Comunitat Valenciana ressaltant els èxits d'aquelles persones, empreses o administracions que considerem més rellevants el 2023

Per això, proposem els sis premis següents. Cadascú, en la seua modalitat, contribuirà a reflectir els treballs, projectes i accions que més han destacat al nostre sector, i més han aportat socialment.

Premis a l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Empresa rellevant

Es guardonarà aquella empresa que hagi propiciat, mitjançant les seues actuacions i projectes, una dinamització i impuls del sector TIC a la Comunitat Valenciana, valorant-se especialment l'aportació al creixement i desenvolupament empresarial, industrial i/o social del nostre territori.


Adm. Pública o Organització sense ànim de lucre impulsora de les TIC's

Es guardonarà a la institució pública o organització sense ànim de lucre, l'actuació de la qual hagi estat més rellevant per facilitar l'accés a la Societat de la Informació, impulsant l'ús de les TIC entre els ciutadans o bé proporcionant serveis TIC a aquests.

Persona destacada del sector

Es distingirà l'enginyer/a de telecomunicacions que s'hagi destacat en la implantació i/o divulgació de les telecomunicacions o el sector TIC en general, amb repercussió a la Comunitat Valenciana. Aquest premi està destinat a reconèixer executius, acadèmics, empresaris, càrrecs públics, etc.


Empresa Jove / Emprenedor

Es guardonarà aquell emprenedor o empresa jove (de menys de quatre anys) del sector TIC que destaqui per la seva trajectòria i projecció a curt/mig termini.

Premis dàmbit acadèmic

Millor Projecte Final de Màster

Es premiarà el millor Treball Fi de Màster dEnginyeria de Telecomunicació dels presentats durant el curs acadèmic passat que hagi obtingut la màxima qualificació. Es valorarà el seu interès industrial, la possibilitat de materialització, les innovacions que pugui aportar al sector, resultats econòmics o beneficis de caràcter social. Serà requisit indispensable per presentar-se a aquest premi ésser associat o col·legiat al COITCV o AVIT en el moment de la presentació de la candidatura. A més, el guanyador haurà de mantenir aquesta col·legiació almenys durant un any després de rebre el premi.

Premis nacionals

Teleco Honoris Causa

Aquest guardó té per objecte distingir una personalitat a nivell nacional, que sense ser Enginyer de Telecomunicació, s'hagi destacat en la seva trajectòria professional per la promoció de l'Enginyeria de Telecomunicació. Serà elegit directament per la Mesa Organitzadora dels Premis i Nit de les Telecomunicacions Valencianes.


Candidatures

Està oberta la presentació de candidatures per a la present edició

El jurat dels premis el presideix el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic; la regidora delegada d'Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d'inversions; el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de la UPV i el degà/president del COITCV/AVIT. Els presidents disposaran de vot particular de qualitat.

Qui pot proposar un candidat o una candidata?

Les propostes per als premis podran ser realitzades per qualsevol dels ens que participen a l'acte: administració, empreses, altres associacions professionals o empresarials, professionals del sector, etc.

On es reben les propostes als premis?

Has d'enviar la teua proposta al COITV/AVIT per email a [email protected] , especificant "Premis de les Telecomunicacions i Sociedad de la Informació"

Quines dades necessite incloure a la proposta?

El contingut mínim requerit és:
– Candidatura/Premi al qual opta
– Candidatura proposada
– Grup o entitat que proposa
– Descripció resumida dels motius que fonamenten la candidatura
– Documentació o materials complementaris adjunts que validen i/o -reforcen els motius

Quina és la data límit per presentar-la?

Les propostes seran admeses per correu electrònic fins al dia 20 d'octubre del 2023 abans de les 14:00 h.

Quan es publica la decisió del jurat?

La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública al transcurs del sopar de gala de la Nit de les Telecomunicacions Valencianes a L´Hemisfèric. Els premis podran ser declarats deserts. La participació als premis implica l'acceptació d'estes bases.

/* ]]> */